metalizace - šopování - zinkování

Železniční most Svatava

METALIZACE - ŠOPOVÁNÍ - ZINKOVÁNÍ

 

Metalizace, často nazývána jako šopování (nebo laikem žárové zinkování), je nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem, je určena k povrchové ochraně oceli a dalších kovů před korozí. Povrch se nejprve odmastí, otryská na Sa 3 (stříbrný povrch) dle ČSN ISO 8501-1, a poté se na něj nanese vrstva zinku, hliníku, zinacoru (slitina zinku a hliníku), popř. mědi, bronzu nebo mosazi (okrasná metalizace) v požadované tloušťce dle korozního prostředí. Žárový nástřik lze popsat jako natavování přídavného materiálu (ve formě prášku, drátu nebo tyčinky), jehož částice jsou urychlovány a nanášeny na povrch. Ty po dopadu rychle tuhnou a vytvářejí speciální povlak, který zabraňuje průniku vlhkosti a kyslíku. Tím vzniká ochrana proti korozi a značně se prodlužuje životnost opracovaného materiálu. Při kombinovaném povlaku (metalizace - nátěr) je životnost takového nátěrového systému 20,30 i více let. V současnosti se metalizace (žárový nástřik) začíná čím dál tím více používat, neboť s rozmachem elektrometalizace odpadly vysoké náklady, které dříve většímu využití metalizace bránily. Díky tomuto faktu začali projektanti metalizaci zahrnovat do svých projektů o mnoho více, než např. před deseti lety.

NAŠE FIRMA NABÍZÍ:

metalizacežárové zinkování kovů Al, Zn či Zinacorem - ceny od 270,-Kč do 450,-Kč bez DPH /m2 
Ceny zinkování jsou pouze orientační (bez otryskání, konkrétní cenovou nabídku vám na požádání rádi vypracujeme, včetně množstevních slev

Metalizace či žárové zinkování se provádí v naší provozovně (Karlovarský kraj), či na konkrétním místě dle odběratele. Další kraje kde jsme již realizovali metalizaci: Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj a další. Namátkově zmíním také města kde jsme prováděli žárové zinkování: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Praha, Plzeň, Most, Chomutov a další.

Dokončili jsme více než 100 projektů, bude ten Váš další?

Získat cenovou nabídku