nátěr na beton

Železniční most Svatava

NÁTĚR NA BETON

 

Povrch stavebních konstrukcí ať už se jedná o betonové, kamenné nebo cihelné zdivo, které není nijak povrchově ošetřeno je třeba chránit před agresivními látkami obsaženými jak ve vzduchu (oxid uhličitý) tak také v samotné vodě (kyselé deště). Proto je ochranný nátěr proti působení těchto látek důležitou prevencí proti degradaci konstrukce.

OCHRANNÉ NÁTĚRY

- Nátěry betonu proti karbonataci 
- Chemicky odolné nátěry
- Nátěry proti vodě a chloridům
- Finální estetické nátěry

NÁTĚRY PROTI KARBONATACI BETONU

Tyto nátěry jsou co nejméně propustné pro oxid uhličitý, nají velký difuzní odpor pro oxid uhličitý a přitom malý difuzní odpor pro vodní páru, aby konstrukce mohla vysychat.

CHEMICKY ODOLNÉ NÁTĚRY - EPOXIDOVÉ NÁTĚRY

Jedná se o nátěry na bázi epoxidové pryskyřice s vysokou chemickou odolností, překlenující trhliny tak aby zabránili průsaku. Epoxidový nátěr je vhodný jak do průmyslových prostor dílen, provozoven, pracoven, tak i do obytných jako jsou například sklepy, garáže.

NÁTĚRY PROTI VODĚ A CHLORIDŮM

Jedná se o nátěry na bázi silikonů. Vykazuje dobrou přizpůsobivost trhlinám, a to i při dlouhodobém styku s vodou.

FINÁLNÍ ESTETICKÉ NÁTĚRY

Nátěry na bázi akrylových kopolymerů ve vodní emulzi. Používá se jako úprava povrchů betonů v různých odstínech.

Nátěr na beton se provádí jak v našem kraji (Karlovarský kraj), tak na konkrétním místě dle odběratele. Další kraje kde jsme již realizovali nátěr na beton: Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj a další. Namátkově zmíním také města kde jsme prováděli nátěr na beton: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Praha, Plzeň, Most, Chomutov a další.

Dokončili jsme více než 100 projektů, bude ten Váš další?

Získat cenovou nabídku