Příprava podkladu

Železniční most Svatava

PŘÍPRAVA PODKLADU

 

Pro sanaci povrchu je třeba nejprve upravit beton tak, aby byl zbaven veškerých poškozených vrstev betonu. Je zapotřebí odstranit narušený, korozí napadený nebo poškozený beton, aby se získal povrch s maximální přilnavostí pro aplikaci reprofilačních materiálů.

Prvním krokem pro mechanické očištění podkladu je vymezení plochy, která se má opravit. Pro lokalizaci oddělování vstev se nejčastěji používá poklep kladivem (trasování).

V případě, žeje krycí vrstva betonu zkarbonatovaná až k ocelové výztuži,je zapotřebí tuto vrstvu mechanicky odstranit, až dojde k odhalení výztuže. Po mechanickém očištění je zapotřebý sanovaný povrch důkladně otryskat.

Jak suché tryskání (abrazivní materiály), tak mokré tryskání (mytí tlakovou vodou), provádíme po celé sanované ploše aby došlo k dokonalému odstranění prachových částic a uvolněných kusů betonu. Je zapotřebí řádně a důkladně očistit zkorodované výstuže. Poočištění povrchu výztuže od rzi je ošetříme pasivačním nátěrem.

Po dokonalé přípravě můžeme přejít k samotné reprofilaci konstrukce. Následně aplikujeme finální ošetření (nátěr) samotné konstrukce.

Sanace betonu a vlhkého zdiva se provádí jak v našem kraji (Karlovarský kraj), tak na konkrétním místě dle odběratele. Další kraje kde jsme již realizovali sanace betonu či vlhkého zdiva: Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj a další. Namátkově zmíním také města kde jsme prováděli sanace betonu a vlhkého zdiva: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Praha, Plzeň, Most, Chomutov a další.

Dokončili jsme více než 100 projektů, bude ten Váš další?

Získat cenovou nabídku