Sanace betonu

Železniční most Svatava

SANACE BETONU

 

Sanace betonových konstrukcí mají svou nezanedbatelnou pozici v oblasti rekonstrukce pozemních staveb. Beton jako stavební hmota se díky svým zvláštním vlastnostem osvědčil ve všech oblastech stavebnictví jako spolehlivý a neopominutelný materiál. I přesto, že je beton velmi odolný materiál, který se používá pro staticky velmi namáhané konstrukce, je nutné jeho ošetřování a ochrana, tedy sanace. Pokud mluvíme o stavebním díle z betonu, nejedná se pouze o inženýrské stavby (mosty, tunely nebo vodohospodářské stavby), ale také např. balkónové konzoly, schodišťové podesty nebo ramena, na kterých se objevují poruchy, např. oddělující se krycí vrstvy výztuže. Opravy a sanace betonových konstrukcí totiž rozhodně nelze chápat pouze jako druhořadé, ale je třeba k nim přistupovat co nejzodpovědněji. Je nesmyslné zakrývat poškozené betonové prvky například tepelně izolačním obkladem bez provedené předchozí odborné reprofilace a sanace. Hrozí totiž další rozvoj degradace podkladní železobetonové konstrukce a s ní související ztráta funkčnosti následných nově aplikovaných vrstev. 

Před samotnou sanací, reprofilací betonové konstrukce je nutné provést důkladnou prohlídku samotné konstrukce. Na základě zjištěných závad můžeme zvolit nejvýhodnější postup pro sanaci betonu. V některých případech je před samotnou sanací vhodné provést jádrové vývrty. Tímto způsobem si nejlépe ověříme tlakovou pevnost a hloubku karbonatace betonové konstrukce. Pro samotnou sanaci, reprofilaci je nejdůležitějším faktorem vedle provedení sanačních prací volba postupu sanace a správný výběr materiálů. Samotná sanace nejen prodlužuje životnost konstrukce, ale také zlepšuje její vlastnosti.

Sanace betonu a vlhkého zdiva se provádí jak v našem kraji (Karlovarský kraj), tak na konkrétním místě dle odběratele. Další kraje kde jsme již realizovali sanace betonu či vlhkého zdiva: Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj a další. Namátkově zmíním také města kde jsme prováděli sanace betonu a vlhkého zdiva: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Praha, Plzeň, Most, Chomutov a další.

Dokončili jsme více než 100 projektů, bude ten Váš další?

Získat cenovou nabídku