metalizace - šopování - zinkování - jaký je v tom rozdíl?

Šopování rozhledny Cibulka

Metalizace, šopování, zinkování, chcete znát rozdíl?

 Aktualizováno 31.10.2023

Máte v tom guláš?

Metalizace, často nazývána jako "šopování" (nebo žárové zinkování), je nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem. Metalizace je určena k povrchové ochraně oceli a dalších kovů před korozí.

Povrch daného kovu se nejprve odmastí, otryská na stupeň čistoty Sa 3 (stříbrný povrch) dle ČSN ISO 8501-1, a poté se na něj nanese stříkáním vrstva:

 • metalizace - šopování zinkem
 • metalizace - šopování hliníkem
 • metalizace - šopování zinacorem (slitina zinku a hliníku, nejčastěji ZnAl15)
 • metalizace - šopování mědi, bronzu nebo mosazi (tzv. okrasná metalizace)

v požadované tloušťce pro dlouhodobou ochranu materiálu - dle korozního prostředí. 

Co je to žárový nástřik zinku?

Žárový nástřik lze popsat jako natavování přídavného materiálu (ve formě prášku, drátu nebo tyčinky), jehož částice jsou vzduchem (kompresor) zrychleny a nanášeny na povrch. Ty po dopadu rychle tuhnou a vytvářejí speciální povlak, který zabraňuje průniku vlhkosti a kyslíku. Tím vzniká antikorozní ochrana proti korozi a značně se prodlužuje životnost opracovaného materiálu.

Při kombinovaném povlaku (metalizace - šopování + antikorozní nátěr) je garantovaná životnost takového nátěrového systému 20,30 i více let.

V současnosti se metalizace - šopování začíná čím dál tím více používat, neboť s rozmachem elektro - metalizace odpadly vysoké náklady, které dříve většímu využití metalizace bránily. Díky tomuto faktu začali projektanti nástřik zinku pomocí metalizace - šopování zahrnovat do svých projektů o mnoho více, než např. před deseti lety.

Druhy žárového zinkování

Zjednodušeně řečeno, se žárové zinkování dělí na dva druhy a to žárové zinkování ponorem a žárové zinkování stříkáním (metalizace - šopování). Třetí nejpoužívanější metodou pozinkování je elektrolytické neboli galvanické zinkování.

Metalizace – žárové zinkování nástřikem

Při tomto způsobu metalizace - šopování jsou částice zinku či jiného materiálu roztaveny plamenem plynu nebo elektrickým obloukem a poté pomocí vzduchu nanášeny pod tlakem na otryskaný (opískovaný) kov.

·       Elektrická metalizace - šopování

- mínus jsou vyšší pořizovací náklady, nicméně levnější provozní náklady než u plynové metalizace. Díky tomuto faktu je dnes tento způsob preferován a čím dál tím více se rozšiřující, neboť požadavky na antikorozní ochranu stoupají a to co se před několika lety nepoužívalo kvůli své finanční nedostupnosti, už Vám nyní můžeme nabídnout za velmi příznivé ceny. Je dobré zmínit taky podstatně lepší přilnavost zinku na povrchu kovu, než u plynové metalizace.

·       Plynová metalizace - šopování

- starší způsob, u kterého je podstatně dražší cena za m2, nicméně najde své uplatnění u složitějších konstrukcí, jelikož plynová metalizační pistole je kompaktnější než ta elektrická.

Nabídneme Vám provedení metalizace - šopování oběma způsoby.

Žárové zinkování ponorem – klasická zinkovna

Při tomto způsobu dojde nejdříve k odmaštění povrchu, očištění od okují, rzi a poté se celý díl ponoří do velké vany plné roztaveného zinku. Na povrchu vznikne povlak, který je složen z několika vrstev slitiny Fe-Zn a poté finální čistá vrstva zinku.

Žárové zinkování ponorem v lázni

Galvanické zinkování

 Poslední jmenovaný způsob již není žárové zinkování, nýbrž se dá říci zinkování za studena. Je to elektrolytický děj, při kterém se na kov, který se chová jako katoda ponoří do chemické lázně, kde je následně rozpouštěn zinek (anoda) a tím dojde k vytvoření zinkového povlaku. 

Zinkovna nebo žárové zinkování nástřikem od nás?

Ačkoliv Vám zde na stránkách popisujeme oba dva nejpoužívanější způsoby žárového zinkování, tzn. ponorem nebo nástřikem (metalizace - šopování), naše firma se specializuje pouze na jeden způsob a to na žárové zinkování nástřikem. V této části, bychom rádi stručně popsali v čem mají výhody tzv. zinkovny a v čem máme výhodu my.

 

Začneme výhodami, které má zinkování ponorem oproti zinkování nástřikem:

 

 • Cena se počítá za každý kg materiálu po vytažení ze zinkové lázně, takže u menších, resp. lehčích prvků je podstatně levnější (mříže, zábradli).
 • Je možné používat jako finální úpravu povrchu, to sice lze i povrch žárově nastříkaný, ale zinkování ponorem je přece jenom estetičtější.
 • Duté profily jsou chráněny zinkovým povlakem i ze vnitř.

Dále si povíme výhody žárového zinkování nástřikem (metalizace - šopování), tedy způsobu, který provádíme:

 

 • Cena metalizace - šopování se počítá za m2 to znamená, že u větších, resp. těžších prvků se již cenově vyrovnáme, kolikrát jsme i podstatně levnější.
 • Nejsme omezeni velikostí, do zinkové lázně můžete vložit jen to co se do ní vejde, což je často dost omezená velikost, nás místo netrápí. Ba naopak, nemusíte vozit svůj materiál do zinkovny, my ho přijedeme pozinkovat k Vám. Je však nutné říci, že v případě provádění metalizace venku, je nutné hledět na klimatické podmínky.
 • Metalizace - šopování není omezena jenom na zinek, nejčastěji používáme slitinu zinku a hliníku (ZnAl15), která dosahuje ještě lepší odolnosti a přilnavosti.
 • Při šopování není nutné navrtávat duté části a komplikovat si tím přípravu výrobků.
 • Zinkovna Vám nabídne v průměru stejnou vrstu na všech částech materiálu, my naneseme jakoukoliv vrstvu si investor přeje, někde je potřeba 50 um? Naneseme tam 50um, pokud je potřeba 300um např. kvůli zvýšené mechanické odolnosti, dostane ošetřovaný povrch 300um.
 • Metalice - šopování má lepší mechanickou odolnost než zinkový povlak ponorem.
 • Metalizace - šopování je vhodnější pro duplexní ochranný systém, to znamená pokud chcete po provedení zinkování provést ještě antikorozní nátěr, tak naše metoda je pro Vás ta správná.
Jedna výhoda je, že po provedení metalizace - šopování je povrch drsnější, než při zinkování ponorem, tzn. Vám lépe bude držet nátěrová hmota.

Další výhoda metalizace je ušetření času a peněz za následné tryskání - pískování, neboť pro provedení nátěru na povrch zinkovaný ponorem, je nutné provést tzv. sweep blasting. 

Sweep blasting je lehké otryskání, kdy se používá menšího tlaku a povrch se musí tzv. "oprášit", aby se vyčistily veškeré roztoky, soli a oleje, které ulpěly na povrchu ze zinkovny. Pokud se to neudělá dostatečně, tak následný nátěr nebude dobře držet na povrchu, budou vznikat tzv. bubliny a nátěr se bude odlupovat. 

Poslední výhoda je, že není nutné nic brousit. Prvky zinkované ponorem je nutné lokálně brousit od "kapek a okují" zinku, které jsou na povrchu znatelné při dotyku. O to by se sice měla postarat zinkovna, než Vám dílo předá, ale realita je většinou poněkud jiná.

Šopování zinkem rozhledny cibulka

 

Naše firma Vám nabízí:

 •  metalizace - šopování - žárové zinkování kovů Al, Zn či Zinacorem - ceny od 400,-Kč do 750,-Kč bez DPH /m2

Ceny zinkování jsou pouze orientační (bez otryskání, konkrétní cenovou nabídku vám na požádání rádi vypracujeme, včetně množstevních slev.

Metalizace - šopování či žárové zinkování se provádí v naší provozovně (Karlovarský kraj), či na konkrétním místě dle odběratele. Další kraje kde jsme již realizovali metalizaci: Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj a další. Namátkově zmíníme také města kde jsme prováděli žárové zinkování: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Praha, Plzeň, Most,Brno, Chomutov a další.

 

Pokud jste dočetli až sem a stále něco nevíte, kontaktujte nás, rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Mezitím se můžete podívat na:

 • pískování - přípravu povrchu před aplikací zinku nástřikem
 • nátěry - jakožto další druh povrchové úpravy, kterou lze aplikovat po metalizaci a prodloužit životnost ocelové konstrukce ještě více.

Dokončili jsme více než 100 projektů, bude ten Váš další?

ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU ZDARMA